Introductie Arnhemse Harten

Arnhemse Harten is een serie bewonersverhalen (in tekst en beeld) vanuit de exacte geografische middelpunten van de 24 wijken in Arnhem en vanuit het precieze midden van de hele stad. Wie zijn de Arnhemmers op of het dichtst bij die plekken? Hoe is het om daar te wonen en/of te werken? Wat vinden de betrokkenen van hun wijk? Van hun stad? En waarom? Het resultaat: 24 + 1 reportages die samen wonderwel een representatief portret van Arnhem vormen.

Bedenker en schrijver Jelle Leenes (Portretteur van Nederland) en fotografe Suzanne Valkenburg werkten als De PlekGevers  één jaar lang met hart en ziel aan deze onalledaagse productie over hun stad. Ze vroegen het Kadaster voor elke Arnhemse wijk en voor de stad het als geheel het geografische midden te berekenen. Vervolgens ‘verkenden’ ze die locaties en maakten kennis met de bewoners en/of gebruikers. Later keerden ze terug voor fotosessies en interviews. Tenslotte volgde de uitwerking.

De respons bij de Arnhemse harten was overweldigend. De meeste betrokkenen zegden direct hun medewerking toe (‘Ben ik het middelpunt? Dat wist ik niet. Wat leuk!’). Sommigen wilden eerst nog even denken, of overleggen, en reageerden daarna even bereidwillig. De makers zijn veel dank verschuldigd aan alle geportretteerden.

Al snel werd duidelijk dat het middelpunten project weliswaar op toeval berust – de makers wisten niet van tevoren wie ze zouden ontmoeten – maar dat de 25 ‘steekproeven’ samen een goed beeld van Arnhem geven. Mede daarom is besloten om het resultaat te presenteren in een mooi en aansprekend boek Arnhemse Harten.

En de Gelderlander werd benaderd met het voorstel om de 24 + 1 bewonersverhalen te publiceren. De krant besloot tot een zomerserie: zes weken lang Arnhemse Harten, vier dagen per week, elke dag één paginagroot wijkportret door de ogen van de betrokken Arnhemmers én van de auteurs.